Law labs

Ervaringsleren

In law labs werken studenten samen met experts van maatschappelijke instellingen of bedrijven en medewerkers van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan het oplossen van problemen en aan innovatie, veelal in een interdisciplinair format.

Studenten in gesprek

Vakken in het Engels:

Law lab 1. International Criminal Law Practice II

Studenten van de masters Criminal Law of International Criminal Law worden uitgenodigd zich aan te melden voor dit law lab.

Law lab 2. Legal Tech

Studenten van de masters Privaatrecht of Arbeidsrecht worden uitgenodigd zich aan te melden voor dit law lab.

Law lab 3. ‘Design of Justice: ontwerp de zittingszaal van de toekomst’

Om de rechtszaak van de toekomst te ontwerpen brengt het law lab ‘Design of Justice’ in samenwerking met de stichting Lawyers as Changemakers toekomstige juristen van de UvA en kunstenaars van de Gerrit Rietveld Academie. Het doel is innovatieve oplossingen te bedenken voor de strafrechtspraktijk.

Dit lab is voor alle masterstudenten toegankelijk.

Accepteer alle cookies om deze video te kunnen zien. Cookie instellingen.

Bekijk waarom er in het law lab 'Design of Justice' wordt nagedacht over de zittingszaal van de toekomst. De video is gemaakt door studenten van de UvA-master Journalistiek en Media.

Vakken in het Nederlands

Law lab 4: Beginselen van de democratische rechtsstaat 

Het tweede blok van het vak maakt onderdeel uit van het Amsterdam Law Practice (ALP) binnen de master Publiekrecht. Het biedt een unieke ervaring van ‘learning by doing’.

Law lab 5: Platform arbeid en het arbeidsrecht van de toekomst

In dit vak ga je als student in groepen actief op zoek naar de antwoorden op vragen uit de praktijk en zul je voorstellen doen tot verbetering van het huidige arbeidsrecht. Het is ‘learning by doing’: je doet (literatuur)onderzoek, interviewt werkgevers, vakbonden en andere maatschappelijke organisaties en gaat zelf ook enkele dagen aan het werk bij een van de geselecteerde platforms. Na drie weken intensief onderzoek worden voorstellen tot verbetering van het huidige arbeidsrecht geschreven en aan elkaar gepresenteerd.

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

12 oktober 2018