Stages

Ervaringsleren

Stages zijn onderdeel van ons ervaringsgerichte aanbod. Externe stages zien wij als een vorm van veldwerk in het onderwijs en vinden plaats bij bijvoorbeeld de overheid, de gemeente en advocatenkantoren.

Stages zijn, in plaats van een clinic binnen de rechtenfaculteit, ‘hybride’ clinical onderwijs, waarbij de begeleiding op de stageplek plaatsvindt. Studenten worden in de stages ook vanuit de opleiding begeleid door deelname aan colleges over professionele verantwoordelijkheid en beroepsethiek.

Master studenten

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

12 oktober 2018