Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

Studieprogramma

Informatierecht

Opbouw van de master Informatierecht

De basis van het informatierecht leer je in de kernvakken Informatierecht en Intellectuele eigendom. Daarna kies je uit een uitgebreid vakkenpakket de terreinen waarop je je kennis wilt verdiepen. Keuzevakken zijn onder meer International Intellectual Property Law, International Media Law, Policy & Practice, Patent Law, Privacy en gegevensbescherming en Telecommunicatierecht. Een ruime keuze dus en de mogelijkheid om een groot deel van de opleiding in het Engels te volgen. De master wordt afgesloten met een scriptie.

Bekijk het vak Intellectuele eigendom in de Studiegids

Bekijk het vakkenoverzicht in de Studiegids

De praktijk rondom informatierecht is constant in beweging. Dit betekent dat vakken regelmatig geactualiseerd wordem en dat het huidige vakkenpakket in het volgende collegejaar iets kan wijzigen.

Instroommomenten

Vanwege de opbouw van het programma is het alleen mogelijk om aan het begin van het studiejaar (september) in de master Informatierecht in te stromen, dus niet tussentijds of aan het begin van het tweede semester.

Meer weten over de beroepsmogelijkheden? Lees meer over het carrièreperspectief van deze master.