Toelating en inschrijving

Master Informatierecht

Doorloop alle onderstaande stappen om je in te schrijven voor de opleiding.

1. Check de deadlines

Om deel te kunnen nemen aan de selectieprocedure voor de master Informatierecht moet je  vóór 15 mei  je verzoek tot toelating indienen. Let erop dat je daarom uiterlijk 14 mei je inschrijfverzoek in Studielink doet (Zie punt 3. Schrijf je in via Studielink).

2. Check de toelatingseisen

De master Informatierecht is een selectieve master voor ambitieuze, getalenteerde studenten. Toelating geschiedt via een selectieprocedure.

Als vooropleidingseis geldt een afgerond universitair juridisch bachelordiploma. 

Heb je een niet-Nederlandse vooropleiding neem dan contact op met het Admissions Office.

Selectiecriteria

Kandidaten worden geselecteerd op basis van:

  • cijferlijst en gemiddelde (eind)cijfer van de bachelorstudie;
  • motivatiebrief: geef op maximaal één A4 aan waarom je deze master wilt volgen (hierbij wordt gelet op inhoud en schrijfvaardigheid);
  • curriculum vitae;
  • aantoonbare affiniteit met een van de rechtsgebieden binnen informatierecht.

3. Schrijf je in via Studielink

Inschrijven voor een opleiding aan de Universiteit van Amsterdam gaat via Studielink. Je hebt hiervoor een DigiD nodig.

Toelichting inschrijven Studielink

DigiD aanvragen
Het is aan te raden je DigiD ten minste drie weken voor de inschrijfdeadline van je opleiding aan te vragen en te activeren.

Controle gegevens door Studielink
Studielink controleert de door jou ingevulde persoons- en vooropleidingsgegevens en stuurt ze naar de UvA. Als je gegevens niet (allemaal) automatisch geverifieerd kunnen worden, vraagt Studielink je om bepaalde documenten op te sturen naar de UvA-Studentenadministratie. Vermeld bij correspondentie je studentnummer. Als je dat nog niet hebt ontvangen, vermeld dan je volledige naam en geboortedatum op de documenten.

Ook de UvA stuurt je mails over de status van je inschrijving zolang je inschrijving nog niet definitief is.

Nieuwe inschrijving toevoegen
Klik op 'Nieuwe inschrijving toevoegen'. Kies in het dropdownmenu voor de juiste opleiding. Wil je je voor meerdere studies inschrijven, dan moet je voor elke opleiding apart de inschrijfprocedure bij Studielink doorlopen.

4. Activeer je UvAnetID

Nadat je je hebt ingeschreven in Studielink, krijg je een e-mail met je UvAnetID. Activeer je UvAnetID volgens de instructies. Je hebt je UvAnetID nodig om je in te schrijven bij de UvA.

5. Doe een verzoek tot toelating

Nadat je een inschrijfverzoek in Studielink hebt gedaan, ontvang je een e-mail met je UvA-studentnummer (UvAnetID) en een e-mail met instructies over het vervolg van je inschrijving. Je hebt je UvAnetID nodig om je inschrijving te vervolgen. Zodra je deze binnen hebt, moet je uiterlijk 15 mei een verzoek tot toelating indienen via het digitale aanmeldformulier.

Tijdens het indienen van je verzoek tot toelating, dien je de volgende documenten te uploaden:

  • een gewaarmerkte kopie van je cijferlijst en je juridische wo-diploma (indien al behaald)
  • een motivatiebrief: geef op maximaal één A4 aan waarom je deze master wilt volgen (hierbij wordt gelet op inhoud en schrijfvaardigheid);
  • je curriculum vitae

6. Wacht op uitslag toelatingsbesluit

Alle kandidaten krijgen uiterlijk 11 juni bericht of ze wel of niet zijn geselecteerd. Zodra je vervolgens aan alle toelatingsvoorwaarden voldoet, ontvang je een Bewijs van Toelating. Pas als je aan alle inschrijfvoorwaarden hebt voldaan (zoals de betaling van het collegegeld) is je inschrijving definitief.

7. Meld je aan voor vakken

Vakaanmelding in juli

Je moet je zelf aanmelden voor de mastervakken die je het komende semester wilt gaan volgen. We bieden middag- en avondwerkgroepen aan. De middagwerkgroepen zitten snel vol dus meld je op tijd aan. Aanmelden voor vakken doe je met de planner in de vakaanmeldapplicatie en je UvAnetID. Dit kan vanaf ongeveer begin juli. 

Let op: voor de Clinic geldt een andere aanmeldprocedure.

De aanmeldingsperiode voor het onderwijs is kort en de deadlines zijn strikt. Mocht je tijdens de aanmeldingsperiode nog geen definitief bericht over je toelating hebben ontvangen, meld je dan evengoed aan voor het onderwijs. Na de deadline kun je je niet meer aanmelden voor de vakken van dat semester. 

In de UvA Studiegids vind je onder het studieschema van jouw opleiding welke vakken onderdeel uitmaken van je programma. Ook voor verplichte vakken moet je jezelf aanmelden.

8. Vraag je collegekaart aan

Een collegekaart is een persoonlijke kaart die je onder andere gebruikt als identificatie tijdens tentamens en bij het lenen van boeken. Je krijgt na je voorwaardelijke toelating meer informatie over het aanvragen van een collegekaart.

9. Betaal het collegegeld

Om je inschrijving te voltooien, moet je het collegegeld betalen.

10. Doe mee aan de introductiedag

Op de studentensite kun je meer lezen over de verplichte introductiedag.

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

10 december 2018