Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

Studieprogramma

Staats- en bestuursrecht (Publiekrecht)

Opbouw van de mastertrack Staats- en bestuursrecht

Het verplichte basisvak van de mastertrack, Beginselen van de Democratische Rechtstaat (12 studiepunten), wordt twee keer per jaar gegeven. De overige 48 studiepunten worden gevuld met gebonden en vrije keuzevakken en practica. De vakken van de mastertrack Staats- en Bestuursrecht van Publiekrecht sluiten op stimulerende wijze aan op de actualiteit.

Bekijk het vakkenoverzicht in de Studiegids

Onderwijsvormen

Het onderwijs wordt – voor zover mogelijk – in kleine groepen van maximaal 25 personen gegeven. Van studenten wordt een actieve houding verwacht tijdens de colleges en werkgroepen. Het onderwijs is zeer praktijkgericht en als student maak je regelmatig opdrachten of schrijf je essays.

Ook is in de opleiding voortdurend aandacht voor de actualiteit en praktijk. Recente ontwikkelingen worden besproken en er zijn regelmatig bezoeken aan zittingen op de rechtbank. We werken bovendien intensief samen met de Rechtbank Amsterdam op het gebied van studentstages.