Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

Studieprogramma

Strafrecht (Publiekrecht)

Opbouw van de mastertrack Strafrecht

Het basisvak van de gehele master Publiekrecht is Beginselen van de Democratische Rechtsstaat (12 EC). De overige 36 studiepunten worden gevuld met strafrechtelijke vakken, kernvakken (30 EC) en vrije keuzeruimte (6 EC). De master wordt afgesloten met een scriptie (12). Het onderwijs wordt gegeven in werkcolleges of intensieve werkgroepen.

Bekijk het vakkenoverzicht in de Studiegids

Verdieping en verbreding

De mastertrack Strafrecht biedt verdieping en verbreding aan van de kennis van het straf(proces)recht die je in de bachelor Rechtsgeleerdheid hebt opgedaan. Verdieping door op zoek te gaan naar de grondslagen van het strafrecht, en verbreding door over de grenzen heen te kijken (interdisciplinair en rechtsvergelijkend). De kernvakken van de master volgen de loop van een strafzaak in chronologische volgorde: opsporing – vervolging – behandeling ter zitting – executie van de sanctie.

Actualiteit en beroepspraktijk

Binnen het masterprogramma Strafrecht wordt steeds de actualiteit van het strafrecht in het onderwijs betrokken. Dit gebeurt in de afzonderlijke vakken, maar ook in lezingen en discussiebijeenkomsten, verzorgd door leden van de staf en experts uit de beroepspraktijk.

Het kan aantrekkelijk zijn om tijdens de studie stage te lopen en daarmee beter zicht te krijgen op de beroepspraktijk. De UvA is hofleverancier van de advocatuur. Studenten kunnen stage lopen bij de talrijke advocatenkantoren in Amsterdam (waarmee de leerstoelgroep goede contacten onderhoudt), de financiële toezichthouders (AFM, DNB), de rechtbank Amsterdam en het gerechtshof Amsterdam.

Diploma Publiekrecht en verklaring civiel effect

Strafrecht is een track binnen de geaccrediteerde masteropleiding Publiekrecht. Na succesvolle afronding van dit programma ontvang je een wettelijk erkend masterdiploma Publiekrecht en de titel Master of Laws (LLM).

Beschik je over een Nederlands bachelordiploma Rechtsgeleerdheid (wo-niveau), dan voldoe je bij afronding van (de verschillende tracks binnen) het masterprogramma Publiekrecht in beginsel aan de civieleffectvereisten voor de advocatuur en de rechterlijke macht.

Meer informatie over civiel effect op de Studentenwebsite