Onderzoek

Amsterdam Graduate School of Law

Het onderwijs dat de Amsterdam Graduate School of Law aanbiedt, is gebaseerd op het onderzoek dat binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid wordt verricht. Docenten kunnen hun (voorlopige) onderzoeksresultaten voorleggen aan studenten, en omgekeerd kunnen de resultaten van onderzoek van studenten, verricht in het kader van onderwijs, zelfstandig of binnen het onderzoek van een docent worden gepresenteerd.

Het onderzoek dat op de faculteit wordt verricht, is zeer divers van aard. Het omvat empirisch rechtssociologisch onderzoek naast fundamenteel rechtsfilosofisch onderzoek. Het kan op de historische wortels van ons recht zijn gericht (rechtsgeschiedenis), maar ook op de toekomst (Europees contractenrecht) en de internationale samenleving (Internationaal publiekrecht, Internationaal strafrecht, Europees publiekrecht).

Nr #23 op Times Higher Education World University Rankings by Subject

In de ranglijsten naar wetenschapsgebied van de Times Higher Education World University Rankings by Subject 2018 staat de Faculteit der Rechtsgeleerdheid op plaats 23. Daarmee is de UvA een van de zeven hoogst genoteerde Europese universiteiten op het wetenschapsgebied rechten. De ranglijst is gebaseerd op 13 prestatiegraadmeters: onderwijs, citatie-impact, onderzoek, internationaal perspectief en onderzoeksinkomsten uit het bedrijfsleven.

Zwaartepunten

De faculteit hecht bijzondere waarde aan internationaal georiënteerd onderzoek, zoals het onderzoek op het gebied van onder andere het internationaal recht, het internationaal strafrecht, informatierecht en het Europees contractenrecht, alle behorend tot de zogenaamde ‘zwaartepunten’ van onderzoek.

Onderzoeksmasters

De Amsterdam Graduate School of Law kent specifieke onderzoeksmasters, bedoeld voor getalenteerde studenten met bijzondere belangstelling voor het verrichten van juridisch wetenschappelijk onderzoek. Een onderzoeksmaster is een ideaal programma voor studenten die een carrière ambiëren als onderzoeker binnen of buiten de universiteit.

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

1 november 2018