Over de Graduate School

De Amsterdam Graduate School of Law verzorgt het onderwijs in de masteropleidingen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, alsmede de promovendi-opleiding.

Voor meer informatie:

Rechtenstudenten voor gebouw A

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

24 januari 2018