Over de Graduate School

Amsterdam Graduate School of Law

De Amsterdam Graduate School of Law verzorgt het onderwijs in de masteropleidingen van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, alsmede de promovendi-opleiding.

Neem voor meer informatie contact op met de Directeur van de Amsterdam Graduate School of Law.

  • dhr. prof. dr. B. (Benjamin) van Rooij

    Directeur Amsterdam Graduate School of Law

    b.vanrooij@uva.nl | T: 0205258613

    Ga naar detailpagina
Rechtenstudenten voor gebouw A

Internationaal georiënteerd

Amsterdam Graduate School of Law biedt een breed aanbod van gespecialiseerde opleidingen en heeft een sterk internationale oriëntatie (Europees en wereldwijd). Omdat er al lang masteropleidingen in het Engels worden aangeboden, zijn er studenten van over de hele wereld. Dit creëert een verfrissende internationale sfeer.

Interdisciplinaire aanpak en maatschappelijke betrokkenheid

Wij gaan uit van een interdisciplinaire aanpak door met andere Nederlandse rechtenopleidingen samen te werken en economie, psychologie en sociologie binnen de studie op te nemen. Faculteitsmedewerkers zijn actief binnen verschillende onderzoeksgroepen, terwijl ze goede banden onderhouden met het bedrijfsleven. Veel medewerkers werken ook nog in een juridisch beroep, waarmee de actuele en praktische inzichten uit de praktijk ook in het onderwijs terugkomen. Maatschappelijke betrokkenheid zie je zowel bij de docenten als bij de studenten terug die hun diensten aan verschillende rechtswinkels aanbieden.

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

4 december 2018