Fotograaf: onbekend

mw. drs. K. (Kim) Bierhoff


 • Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Faculteitsbureau FdR
 • Bezoekadres
  REC A
  Nieuwe Achtergracht 166  Kamernummer: 010
 • Postadres:
  Postbus  1030
  1000 BA  Amsterdam
 • K.Bierhoff@uva.nl
  T: 0205253439
  T: 0205253548

Opleiding

Afgestudeerd in de fysische geografie aan de UvA. Sinds 2001 werkzaam als management assistente van de decaan van de rechtenfaculteit. Sinds 2004 belast met het ondersteuning van promovendidecanaat en de vaste commissie voor hooglerarenbenoemingen.

 • Geen nevenwerkzaamheden

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen