dhr. dr. R.H.M. (Roland) Pierik

Universitair hoofddocent rechtsfilosofie
 • Faculteit der Rechtsgeleerdheid
  Encyclopedie
 • Bezoekadres
  Oudemanhuispoort
  Oudemanhuispoort 4-6  Amsterdam
  Kamernummer: B1.07
 • Postadres:
  Oudemanhuispoort  4-6
  1012 CN  Amsterdam
 • r.pierik@uva.nl
  T: 0205253665

Onderzoek

Roland Pierik is universitair hoofddocent rechtstfilosofie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.

Daarnaast is hij:

Hij is gespecialiseerd in rechtsfilosofie en politieke theorie. In zijn onderzoek gebruikt hij hedendaagse normatieve theorieën om concrete maatschappelijke problemen te analyseren. In zijn recente werk richt hij zich vooral op mensenrechten, grondrechten, de rule of law, religieuze diversiteit, en globalisering.

In 2015 en 2016 was hij als "visiting fellow" verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de Universiteit van Leuven. Daarvoor was hij "visiting scholar" bij het Centre for the Study of Social Justice of Oxford University (2013), University College London (2005), Columbia University (2004) en Ottawa University (1997-1998).

Begeleiding promovendi:

 • Geoff Gordon, Innate Cosmopolitanism, (succesvol verdedigd op april 2013), met prof. Wouter Werner.
 • Hadassa Noorda Thinking war in the 21st century: Introducing non-state actors in Just war theory (succesvol verdedigd op 27 oktober 2106) met prof. Marc de Wilde.
 • Tamar de Waal (Legal Philosophy, UvA, 2011–) on normative analyses of civic integration tests, met prof. Marc de Wilde en prof. Will Kymlicka.
 • Lars Nickelson (Political Theory, UvA, 2013 –) on the governance of religious pluralism, with dr Marcel Maussen and prof. Jean Tillie.

Recente publications:

Core publications:

Recente bijdragen aan het publieke debat (2014):

 Gedoceerde cursussen:

2017

2015

 • Pierik, R. (2015). Human Rights and the Regulation of Transnational Clinical Trials. Political Studies, 63(4), 870-886. DOI: 10.1111/1467-9248.12134 [details] [PDF]
 • Pierik, R. (2015). Religion ain’t sacrosanct. How to fight obsolete accounts of religious freedom. Netherlands Journal of Legal Philosophy, 44(3), 252-263. DOI: 10.5553/NJLP/221307132015044003007 [details] [PDF]
 • Pierik, R. (2015). Shared Responsibility in International Law: A Normative-Philosophical Analysis. In A. Nollkaemper, & D. Jacobs (Eds.), Distribution of responsibilities in international law (pp. 36-61). (Studies on shared responsibility in international law). Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9781316227466.003 [details]

2014

2013

 • Pierik, R. (2013). Do We Have a Negative Duty Towards the Global Poor? Thomas Pogge on Global Justice. In J-C. Merle (Ed.), Spheres of global justice. - Vol. 2: Fair distribution - global economic, social and intergenerational justice (pp. 595-609). Dordrecht: Springer. DOI: 10.1007/978-94-007-5998-5_48 [details] [PDF]
 • Pierik, R. (2013). Multiculturalism. In H. LaFollette (Ed.), The international encyclopedia of ethics. - Vol. 6 (pp. 3470-3480). Chichester: Wiley-Blackwell. DOI: 10.1002/9781444367072.wbiee754 [details]

2012

 • Pierik, R. (2012). Burgerschap en inburgering. Recht der Werkelijkheid, 33(1), 20-40. [details]
 • Pierik, R. (2012). State Neutrality and the Limits of Religious Symbolism. In J. Temperman (Ed.), The Lautsi papers: multidisciplinary reflections on religious symbols in the public school classroom (pp. 201-218). (Studies in religion, secular beliefs and human rights; No. 11). Leiden, Boston: Brill. DOI: 10.1163/9789004222519_010 [details]

2011

 • Pierik, R. (2011). Because it is normative, stupid! Over de rol van politieke theorie binnen de politicologie. Res Publica, 53(1), 9-29. [details]
 • Pierik, R., & van der Burg, W. (2011). The Neutral State and the Mandatory Crucifix. Religion and Human Rights, 6(3), 267-272. DOI: 10.1163/187103211X599427 [details]
 • Gordon, G., & Pierik, R. (2011). Liberal political philosophy: the role of non-state actors and considerations of global justice. In B. Reinalda (Ed.), The Ashgate research companion to non-state actors (pp. 133-146). (Ashgate research companions). Farnham: Ashgate. [details] [PDF]

2010

 • Pierik, R. (2010). Mind the gap! Over het (vermeende) belang van de verschillen tussen common law en civil law voor de rechtsfilosofie. Recht der Werkelijkheid, 31(2), 49-53. [details]
 • Pierik, R., & Werner, W. (2010). Can cosmopolitanism survive institutionalization? In R. Pierik, & W. Werner (Eds.), Cosmopolitanism in context: perspectives from international law and political theory (pp. 277-289). Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511761263.012 [details]
 • Pierik, R., & Werner, W. (2010). Cosmopolitanism in context: an introduction. In R. Pierik, & W. Werner (Eds.), Cosmopolitanism in context: perspectives from international law and political theory (pp. 1-16). Cambridge: Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511761263.001 [details]

2015

2014

 • Pierik, R. (Author). (2014). De hoogste tijd voor een vaccinatieplicht. StukRoodVlees. [details]
 • Pierik, R. (Author). (2014). Geert Wilders heeft de macht over het debat uit zijn handen laten vallen. StukRoodVlees. [details]
 • Pierik, R. (2014). Een pleidooi voor een politieke theorie als januskop. Res Publica, 56(4), 530-534. [details]
 • Pierik, R. (2014). The Return of the Measles to the Low Countries: A Legal-Philosophical Exploration. Netherlands Journal of Legal Philosophy, 43(2), 103-107. DOI: 10.5553/NJLP/.000015 [details] [PDF]

2013

 • Pierik, R. (2013). Dan toch maar een vaccinatieplicht? Nederlands Juristenblad, 88(40), 2798-2807. [2362]. [details]
 • Pierik, R. (2013). De opvoedende overheid: ingrijpen in de ouder-kindrelatie. Idee, 34(4), 26-29. [details / files]

2012

 • Pierik, R. (2012). Het EHRM en het Europese rechtsstatelijk deficit: een analyse van de Lautsi-zaak. Nederlands Juristenblad, 87(20), 1382-1389. [1170]. [details]

Wetenschappelijke positie

 • Pierik, R.H.M. (member) (2017-): Vaccinations Committee of The Health Council of the Netherlands (External organisation).

Spreker

 • Pierik, R.H.M. (speaker) (9-3-2017): Is liberal-nationalism an oxymoron? On the elusive character of national identity, Centre for Religion, Conflict and the Public Domain, Faculty of Theology and Religious Studies, University of Groningen .
 • Pierik, R.H.M. (speaker) (10-9-2016): Religious symbolism in the public sphere: a post-nationalist critique of identity claims, ECPR General Conference, Prague, Hungary.
 • Pierik, R.H.M. (speaker) (2-7-2016): Between Public Health and Parental Discretion: The Legal Regulation of Childhood Vaccination., Annual meeting of the Society of Applied Philosopy, Belfast, United Kingdom.
 • Pierik, R.H.M. (speaker) (27-6-2016): On Religious and Secular Exemptions. A Case Study of Childhood Vaccination Waivers, Annual meeting of the Association of Legal and Social Philosophy, London, United Kingdom.

Tijdschriftredactie

 • Pierik, R.H.M. (editor in chief) (2015-2016): Netherlands Journal of Legal Philosophy (Journal).
 • Pierik, R.H.M. (member of editorial board) (2011-2016): Netherlands Journal of Legal Philosophy (Journal).
This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications.
 • Netherlands Journal of Legal Philosophy
  Associate editor / Redacteur

contactgegevens bewerken bewerk tabbladen