Andere betrokkenen bij promoveren

Amsterdam Graduate School of Law

Student Careers Centre

Promovendi aan de UvA kunnen bij het Student Careers Centre van de UvA terecht voor individuele loopbaangesprekken en voor diverse workshops en trainingen op het gebied van bijvoorbeeld loopbaanoriëntatie, projectmanagement en het verwerven van financiering.

De afdeling Personeel & Organisatie

De hoofdtaak van de afdeling P&O is het coördineren en uitvoeren van alle werkzaamheden die nodig zijn voor een adequaat personeelsmanagement van de faculteit. Daartoe behoort ook de advisering en begeleiding van de individuele personeelsleden m.b.t. rechtspositionele aangelegenheden, opleiding, mobiliteit en functioneringsproblemen. Ook ten aanzien van promovendi vervult P&O bovenstaande taken. Een promovendus krijgt voor het eerst met een van de HRM-adviseurs te maken bij zijn of haar aanstelling.

UvA Promovendioverleg

Het UvA Promovendioverleg bestaat uit een groep promovendi die zich inzet voor goede arbeidsvoorwaarden en informatievoorziening voor promovendi aan de UvA. Zij helpen promovendi bij vragen, problemen en onduidelijkheden. Binnen de organisatie van de universiteit heeft het UvA Promovendioverleg ook overleg met bijvoorbeeld het College van Bestuur. Het UvA Promovendioverleg werkt samen met promovendi-overleggen op andere universiteiten via het Promovendi Netwerk Nederland (PNN). Op deze manier kunnen ze gezamenlijk kwesties aankaarten bij de regering.

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

8 augustus 2017