Contact

Amsterdam Graduate School of Law

Promovendidecanaat

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid beschikt over een promovendidecanaat, dat wordt ondersteund door het promovendisecretariaat.

Promovendidecanen

De promovendidecanen zijn:

Dr. M. Bartl (Marija)

Universitair hoofddocente bij de afdeling Privaatrecht; verantwoordelijk voor de promovendi van:

 • het Amsterdam Center for International Law (ACIL)
 • het Paul Scholten Centre (PSC)
 • het Hugo Sinzheimer Instituut (HSI)
 • Arbeidsrecht en informatierecht
 • het Instituut for Informatierecht (IViR)
 • het Amsterdam Centre for Tax Law (ACTL)
 • het Amsterdam Institute for Advanced Labour Studies (AIAS).

Dr. R. Pierik (Roland)

Universitair hoofddocent bij Algemene rechtsleer; verantwoordelijk voor de promovendi van:

 • het Amsterdam Centre for European Law and Governance (ACELG)
 • Staats- en bestuursrecht
 • Leibniz Center for Law, Strafrecht
 • het Center for the Study of European Contract Law (CSECL)
 • het Netherlands China Law Centre (NCLC)
 • Privaatrecht
 • het Bongerinstituut.
 • dhr. dr. R.H.M. (Roland) Pierik

  Universitair hoofddocent rechtsfilosofie


  r.pierik@uva.nl
  T: 0205253665

  Ga naar detailpagina

De taken van de promovendi-decanen omvatten o.a. het jaarlijks voeren van gesprekken met de promovendi en becommentariëren van hun opleidings- en begeleidingsplan, aanspreekpunt bij problemen, bijwonen van de beoordeling, becommentariëren van voorstellen voor promotieonderzoek, voeren van introductie- en exitgesprekken met promovendi, adviseren over verlenging, overleggen met promovendivertegenwoordiger, meedenken over promovendibeleid, toezicht houden op de promovendi-opleiding.

Promovendisecretariaat

Het promovendisecretariaat is bemand door Kim Bierhoff. Zij coördineert de beleidsvoorbereiding en -uitvoering van het facultaire promovendibeleid, verzorgt de informatieverstrekking aan de promovendi, organiseert het algemene promovendi-onderwijs, zorgt voor het tijdig voeren van voortgangsgesprekken en de beoordeling, voert het secretariaat van het decanaat, organiseert periodiek borrels en is aanspreekpunt voor praktische informatie. Ze is bereikbaar op maandagochtend, donderdag en vrijdag op kamer B0.14b.

Contactinformatie:

mw. drs.K .(Kim) Bierhoff
promoties-fdr@uva.nl│T: 020 525 34 39

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

2 mei 2018