Contact

Amsterdam Graduate School of Law

Voor vragen over het promotietraject kun je terecht bij het promovendisecretariaat.

Het promovendisecretariaat wordt bemand door Kim Bierhoff. Zij coördineert de aanmelding voor buitenpromovendi en de toelating bij het College van Promoties, verzorgt de informatieverstrekking aan de promovendi, zorgt voor het tijdig voeren van voortgangsgesprekken en de beoordeling en is aanspreekpunt voor praktische informatie. Ze is bereikbaar op maandag, donderdag en vrijdag op kamer A7.10.

Contactinformatie

Mw. drs. K .(Kim) Bierhoff | promoties-fdr@uva.nl│T: 020 525 34 39

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

18 september 2018