Financiën/beurzen

Amsterdam Graduate School of Law

Facultair reis- en congresbudget

 • Iedere promovendus in de 1e geldstroom heeft recht op een reis- en congresbudget. Naast kosten voor reizen en congressen kan dit budget ook worden aangewend voor vertaalkosten en boekenaanschaf. Voor promovendi met een nationaal georiënteerd onderzoeksonderwerp is het budget €1800,- voor de duur van de aanstelling. Voor promovendi met een internationaal georiënteerd onderzoeksonderwerp is dat €2700,- voor de duur van de aanstelling.
 • Voor 2e en 3e geldstroom promovendi geldt dat dit budget dient te worden opgenomen in hun NWO-begroting of projectbegroting.
 • De directeur bedrijfsvoering informeert iedere promovendus per brief binnen een paar maanden na aanvang van de aanstelling over de juiste indeling. Wanneer men het niet eens is met deze indeling kan dit overlegd worden met hem.
 • In overleg met de  promotor kan de promovendus gemaakte kosten declareren via de zelfbedieningstool (zie onderstaande link) o.v.v. het WBS-element.  Hiervoor geldt:
  R.2127.1000  ACELS
  R.2127.1001  ACELG
  R.2127.1002  CSECL
  R.2127.1003  Privaatrecht A
  R.2127.1004  HSI
  R.2127.1005  IViR
  R.2127.1006  ACLE
  R.2127.1007  ACTL
  R.2127.1008  ACIL
  R.2127.1009  ARL/PSC
  R.2127.1010  Overige programma-groepen
 • Twee maal per jaar zal het hoofd Financïele Zaken een overzicht verstrekken van uitgaven en tegoeden. Voor vragen daarover kan men zich rechtstreeks tot hem wenden.
 • dhr. drs. J.A.W. (Jeroen) van Wolferen

  Hoofd Financiële Zaken

  J.A.W.vanWolferen@uva.nl | T: 0205253413

  Ga naar detailpagina

Boekengeld

Sommige afdelingen keren jaarlijks een bedrag aan boekengeld uit (ongeveer €150,-). Dit is niet facultair bepaald maar een initiafief van de afdeling en wordt ook bekostigd door de afdeling.

Financiering voor buitenpromovendi

Buitenpromovendi werken in hun eigen tijd aan hun proefschrift door eigen financiering. Soms is er sprake van medefinanciering (in tijd of geld) door een werkgever. De UvA keert jaarlijks 10 Hijmansbeurzen uit aan buitenpromovendi. Buitenpromovendi zijn geen geld verschuldigd aan de faculteit behalve de buitenpromovendi die onder het Amsterdam Center for International Law (ACIL) vallen. Voor hen geldt een aparte regeling. Buitenpromovendi mogen, indien er nog ruimte beschikbaar is, meedoen aan de reguliere promovendiopleiding.

Externe financieringsbronnen voor buitenlands verblijf

Kosten voor langduriger buitenlands verblijf kunnen niet gedekt worden door het reis- en congresbugdet. Hiervoor moet een begroting worden opgesteld die in de financiele paragraaf van het obp uitgewerkt wordt. Door dit in het obp aan te geven zijn alle betrokkenen tijdig op de hoogte van de noodzaak fondsen te werven en strategieen te bedenken wanneer dat niet mocht lukken. Zie verwijzing voor meer informatie over Externe financieringsbronnen.

Gepubliceerd door  AGSL

8 februari 2018