Vormen en toelatingseisen

Amsterdam Graduate School of Law

Er zijn 2 vormen van promoveren: je kunt promoveren met een reguliere aanstelling of als buitenpromovendus. Wat zijn de verschillen en hoe word je toegelaten.

Een reguliere aanstelling

Een aanstelling voor 4 jaar is het meest gangbaar, maar daarnaast is er ook een driejarige aanstelling (de zogeheten snaio's - snelle aio) mogelijk.

Snaio's hebben vaak eerdere onderzoekservaring of een onderzoeksmaster afgerond. Ze geven over het algemeen geen onderwijs in het tweede/derde jaar, regulier promovendi wel.

Promoveren zonder dienstverband

Als je zeer geïnteresseerd bent in een bepaald onderwerp en daarop graag wilt promoveren, kun je ook 'buitenpromovendus' worden. Buitenpromovendi zijn niet als promovendus bij de universiteit aangesteld, maar voeren hun promotieonderzoek meestal onbezoldigd in hun eigen tijd uit of tijdens een onderzoeksverlof. In sommige gevallen draagt de werkgever bij in tijd of geld. Buitenpromovendi zijn over het algemeen dan ook  werkzaam bij de overheid of in het bedrijfsleven. Ook medewerkers van andere onderzoeksinstellingen (meestal geen universiteiten) kunnen buitenpromovendi zijn bij de UvA.

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid geeft per jaar 10 Hijmansbeurzen uit om buitenpromovendi te ondersteunen.

Procedure om buitenpromovendus te worden

De eerste stap voor een aspirant buitenpromovendus is het vinden van een promotor, d.w.z. een hoogleraar die bereid is de begeleiding en de verantwoordelijkheid voor de promotie op zich te nemen. Je wordt geacht zelf een hoogleraar te zoeken bij de onderzoeksgroep waarbinnen het door jou gewenste onderwerp valt.

Toelating tot promotie

De volgende stap is het regelen van de toelating (en in sommige gevallen voorafgaand de ‘ontheffing’) tot de promotie: een administratieve procedure van aanmelding bij het College voor Promoties. In samenspraak met de promotor wordt gekeken op welke termijn dit moet worden ingediend. Het liefst zo spoedig mogelijk.

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

22 maart 2018