Masters Fiscaal recht

Amsterdam Graduate School of Law

Internationaal en Europees belastingrecht en Nederlands belastingrecht zijn tracks binnen de master Fiscaal recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Daarnaast is er ook een Engelstalige Advanced Master's in International Tax Law aan de UvA.

Master studenten Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Gepubliceerd door  Faculteit der Rechtsgeleerdheid

1 november 2018