Amsterdam Law Practice

Ervaringsleren

Op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid bieden wij masterstudenten een onderwijsprogramma dat uniek is in Nederland. In de Amsterdam Law Practice (ALP) passen studenten hun kennis van het recht toe op vragen uit de praktijk.

Accepteer alle cookies om deze video te kunnen zien. Cookie instellingen.

Onze ervaringsonderwijsmethode inspireert en motiveert tot het doen van onderzoek en het verdiepen van kennis. Studenten leren door te doen, en bouwen een brug naar de samenleving door met medestudenten te werken aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Bovendien biedt het studenten de mogelijkheid om contacten op te doen in het werkveld, wat waardevol kan zijn als opmaat naar een succesvolle carrière als jurist.

Law clinics, law labs, simulaties, moot courts en stages

In elke masteropleiding van de Amsterdam Law School worden vakken aangeboden met ervaringsonderwijs. Studenten kunnen kiezen uit een rijk aanbod aan ALP-modules. In law clinics werken studenten met echte cliënten aan echte rechtsvragen. In law labs kunnen studenten, als juridische schakel, onderdeel uitmaken van een interdisciplinair team dat werkt aan oplossingen voor complexe maatschappelijke problemen. In simulaties stappen ze in de rol van jurist in hypothetische scenario’s, bijvoorbeeld als wetgevingsjurist of onderhandelaar. In moot courts nemen studenten deel aan een juridische procedure, en pleiten ze voor een nagebootste rechtbank. Ook stages in het beroepenveld maken onderdeel uit van het ALP-onderwijs. Deze vakken leveren 3 of 6 European Credits op.

De masterstudenten Publiekrecht van de UvA denken mee over de aanpak van mensenhandel. Belangrijk dat maatschappelijke problemen als mensenhandel deel uitmaken van het curriculum.

–  Herman Bolhaar, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen

Goede voorbereiding voor de jurist van de toekomst

Het onderwijsaanbod van de Amsterdam Law Practice sluit aan bij de snel veranderende en globaliserende samenleving waarin onze studenten zich moeten voorbereiden op een verantwoordelijke positie als ‘jurist van de toekomst’. Studenten leren dat de keuzes die ze later als jurist maken, kunnen afhangen van de rollen die ze spelen. Ook leren ze samenwerken in het oplossen van problemen.

Vaak werken studenten in het ALP-programma aan vragen die verder reiken dan de grenzen van hun eigen rechtsgebied. Wij willen studenten leren wat het betekent om als jurist op gebieden als bestuursrecht, privaatrecht, strafrecht, Europees recht of internationaal recht samen te werken met experts op andere rechtsgebieden, en met expertise buiten het recht. Dit versterkt probleemoplossend denken en professioneel beoordelingsvermogen. Binnen het onderwijsprogramma krijgen studenten ook onderwijs over ethische dilemma’s die hun rol als jurist zal opwerpen.

Studenten luisteren naar Anniek de Ruijter

‘Onze studenten moeten zich voorbereiden op een verantwoordelijke positie als “jurist van de toekomst”.’ – Anniek de Ruijter, Programma Directeur

Vragen

Heb je vragen over de mogelijkheden binnen Amsterdam Law Practice? Neem contact op met Sophie de Gouw (Coördinator Amsterdam Law Practice, ALP-fdr@uva.nl) of Anniek de Ruijter, Programma Directeur Amsterdam Law Practice, A.deRuijter@uva.nl).

Gepubliceerd door  Amsterdam Law School

30 oktober 2018