Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

College van Bestuur

Het College van Bestuur heeft de algemene leiding en is verantwoordelijk voor een efficiënt bestuur van de Universiteit van Amsterdam.

Jan Lintsen, Karen Maex, Geert ten Dam
Jan Lintsen, Karen Maex, Geert ten Dam

College van Bestuur

De leden van het College van Bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van Toezicht van de Universiteit van Amsterdam. Het College van Bestuur bestaat uit drie leden.

Prof. dr. G.T.M. (Geert) ten Dam

Voorzitter College van Bestuur UvA

Prof. dr. ir. K.I.J. (Karen) Maex

Rector magnificus UvA

Drs. J.W. (Jan) Lintsen MBA

Lid College van Bestuur UvA, portefeuillehouder financiën en bedrijfsvoering

Secretaris van de universiteit

De secretaris van de universiteit is verantwoordelijk voor beheer en regie van de beleidsagenda van het College van Bestuur en decanen, de coördinatie en de organisatie van de integrale planning en control cyclus alsmede de regie en bewaking van de projectplanning van de bestuursstaf.

Drs. C. (Calluna) Euving MBA

Secretaris van de universiteit

Studentassessor

De studentassessor neemt deel aan de beraadslaging over het centraal te voeren beleid aan de UvA, met een focus op onderwijs- en studentgerelateerde onderwerpen. De studentassessor woont de vergaderingen van het College van Bestuur (CvB) bij, adviseert het CvB en plaatst onderwerpen op de bestuurlijke agenda. Ze onderhoudt nauw contact met studenten binnen en buiten de medezeggenschap en vervult op die manier een scharnierfunctie tussen het bestuur en de studentengemeenschap. De studentassessor wordt door het CvB voor de duur van een jaar benoemd.

Secretariaat College van Bestuur

Personal assistant Geert ten Dam: Lisenka Broekman
Telefoonnummer: 020 525 2752
E-mailadres: secretariaat-voorzittercvb@uva.nl

Personal Assistant Karen Maex: Bernabé Polhuis
Telefoonnummer: 020 525 2774
E-mailadres: secretariaat-rectormagnificus@uva.nl

Personal assistant Jan Lintsen: Jitske Roosjen
Telefoonnummer: 020 525 6190
E-mailadres: secretariaat-lidcvb@uva.nl

Personal assistant Calluna Euving: Natasja van der Woude
Telefoonnummer: 020 525 12 28
E-mailadres: secretariaat-secretaris@uva.nl

  • Functieprofielen College van Bestuur

    De benoeming van leden van het College van Bestuur vindt plaats op basis van profielen die de Raad van Toezicht vaststelt. 

    Op 8 november 2019 heeft de Raad van Toezicht met instemming van de Centrale Ondernemingsraad en Centrale Studentenraad profielen vastgesteld voor de functies van voorzitter College van Bestuur en rector magnificus, in verband met het aflopen van de eerste termijn van beide Collegeleden op 1 juni 2020.

    Op 26 november 2020 heeft de Raad van Toezicht, na instemming van de Centrale Ondernemingsraad en Centrale Studentenraad, het profiel vastgesteld voor het lid van het College van Bestuur met de functie portefeuillehouder financiën en bedrijfsvoering, in verband met het aflopen van de eerste termijn van de huidige portefeuillehouder op 1 september 2021.