Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Samenwerkingsvormen

Faculteit Maatschappij & Gedrag

Hoe kunt u met ons samenwerken?

U kunt op verschillende manieren samenwerken met FMG wetenschappers. Hieronder vindt u een aantal concrete mogelijkheden. Voor vragen over deze en andere mogelijkheden, kunt u contact met ons opnemen. Zie ook de voorwaarden voor samenwerking die door de UvA zijn opgesteld.

 • Samenwerken in onderzoek

  In deze samenwerkingsvorm bent u een partner in het wetenschappelijk onderzoek en:

  1. formuleert u samen met de onderzoekers de centrale vraag die moet worden beantwoord.
  2. bespreekt u samen met de onderzoekers waar en onder wie het onderzoek wordt uitgevoerd en welke methodes worden ingezet. 
  3. bespreekt u met de onderzoekers in welke vorm de resultaten uit het onderzoek moeten komen en hoe deze worden gedeeld. 
 • Advisering op basis van onderzoek

  Bij deze vorm van samenwerken schakelt u wetenschappelijk experts in om op een specifiek vraagstuk advies uit te brengen. Dit kan zowel een eenmalig en kortdurend advies zijn als een meer structureel en langlopend traject. De expert  analyseert de adviesvraag en streeft naar een voor de partner bruikbaar resultaat. 

 • Gesponsorde en bijzondere leerstoel

  Een leerstoel is in het academisch spraakgebruik een hoogleraarspost, bekleed door een hoogleraar. De hoogleraar bekleedt een leerstoel met een bepaalde leeropdracht, het onderwerp of vak waarin hij of zij geacht wordt onderwijs te geven en onderzoek te doen. Een bijzondere leerstoel is een tijdelijke hoogleraarplaats (meestal voor een dag in de week) die door een externe instantie aan een universiteit wordt aangeboden met als doel een bepaald onderwerp wetenschappelijk op de kaart te zetten. Die instantie betaalt het salaris van de bijzondere hoogleraar. Een organisatie komt meestal met een voorstel bij de faculteit, die bekijkt vervolgens of de voorgestelde leerstoel een aanvulling is op het bestaande curriculum. Als alles in orde is, wordt de stoel gevestigd en mag de organisatie een voordracht doen. 

  Het is ook mogelijk een leerstoel te sponsoren. Dit is vooral bedoeld voor maatschappelijke instanties (ook bedrijven) die niet zozeer een bepaald thema wetenschappelijk op de kaart willen zetten, maar die in eerste instantie nauwer betrokken willen worden bij het wetenschappelijk onderzoek in een bepaald vakgebied aan onze faculteit. Er bestaat dan de mogelijkheid een leerstoel te sponsoren.

  Hier vindt u meer informatie over beide vormen van leerstoelen.

 • Kennis omzetten naar een 'product'

  Voor organisaties is wetenschappelijk kennis an sich niet altijd makkelijk te implementeren. Deze kennis zal dan eerst naar een product moeten worden omgezet die past bij een organisatie. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe methode voor het onderwijs, een online applicatie om gezondheid te verbeteren, of nieuwe therapie voor angstbehandeling. Dit noemen we ook wel de valorisatie van kennis. Als organisatie kunt u de wens voor specifiek op uw praktijk toegepaste kennis met ons bespreken.

 • Gebruik maken van labfaciliteiten

  Aan onze faculteit vindt u verschillende labfaciliteiten die ook door uw organisatie in kan worden gehuurd. Dit zijn:

  • Virtual Reality Lab: Hier wordt onderzoek gedaan naar menselijk gedrag binnen een VR wereld.
  • TMS Lab: Hier wordt door middel van transcraniële magnetische stimulantie onderzoek gedaan naar specifieke hersenfuncties.
  • Psychofysiologische Labs: Hier meten we fysiologische eigenschappen, zoals gelaatsexpressies, startle response, heart-rate en heart rate variability.
  • Neuro Labs: Hier wordt hersenactiviteit gemeten.
  • GIS Lab: Dit zijn geografische informatiesystemen waarmee menselijk gedrag in combinatie wordt gebracht met overzichtskaarten van de openbare ruimte.
  • fMRI Lab:  Hier staan state-of-the-art scansequenties voor anatomisch, diffusie- en functioneel MRI-onderzoek.
  • Eye tracking Labs: Hier worden oogbewegingen en pupilometrie gemeten.
  • Family Lab: Dit lab is voor het observeren en filmen van kinderen en gezinnen.
  • Baby Lab: Hier wordt onderzoek gedaan naar Baby en kleuter gedrag.
  • Slaaplab: In dit lab wordt slaap- en droomonderzoek gedaan, en wordt onder andere de breinactiviteit tijdens de slaap gemeten.