Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Feiten en cijfers diversiteit UvA

De Universiteit van Amsterdam behoort met 35.000 studenten, 6.000 medewerkers, 3.000 promovendi tot de grote algemene onderzoeksuniversiteiten van Europa. Wij willen een leer-, werk- en ontwikkelplek zijn waar iedereen zich thuis voelt. Op deze pagina vind je specifieke feiten en cijfers op het gebied van diversiteit.

De gegevens gaan over het jaar 2019 en zijn afkomstig van de afdeling Bestuurlijke Informatie en het UvA Factbook. Waar we hieronder spreken over man of vrouw, bedoelen we dat men bij indiensttreding of start van de studie heeft aangegeven zich te identificeren als man of vrouw.

Studenten

  • 35.000 studenten
  • 5.500 internationale studenten

Van alle studenten is 57% vrouw en 43% man.

76% van alle studenten heeft de Nederlandse nationaliteit, 19% een westerse nationaliteit en 5% een niet-westerse nationaliteit.

Personeel

Van alle 6000 medewerkers is 50% man, 50% vrouw.

79% van alle medewerkers heeft de Nederlandse nationaliteit, 16% een westerse nationaliteit en 6% een niet-westerse nationaliteit

Hoogleraren

Van alle hoogleraren is 76% man, 24% vrouw. Het streven is om vanaf 2019 50% van alle vacante hoogleraarsposities te laten invullen door een vrouw. Faculteiten nemen de aanpak daarvoor op in hun Strategische Personeelsplanning en motiveren bij de voordracht van een man hoe breed naar vrouwelijke kandidaten is gezocht (bron: nota diversiteit).

UvA Factbook

In dit 'Elektronisch Feitenboek' vind je de actuele en gedetailleerde feiten en cijfers over studenten, medewerkers, onderzoek en financiering (alleen in het Engels beschikbaar).

Toegankelijkheid en gelijke kansen